Dane kontaktowe

Jolanta Ciechomska

Koordynator ds. Systemu QAFP
Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego

kom. +48 22 696 52 70
mail: qafp@upemi.pl