Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>

O QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 11 grudnia 2009 System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności.

Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej, a każdy, kto spełnia określone normy, może do niego przystąpić. Od początku System QAFP zyskał wsparcie organizacji konsumenckich oraz uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku. Długoletnia strategia dla Systemu przewiduje jego udoskonalanie i rozszerzanie na kolejne produkty.

System QAFP obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji „od pola do stołu” normalizując całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. System zawiera procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP, a także wspiera budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta. Przyznawanie certyfikacji następuje przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>