O QAFP

Historia

qafp

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

cele

 • wyróżnienie produkcji żywności o najwyższej jakości;
 • budowanie wartości dodanej na każdym etapie łańcucha produkcji;
 • współpraca w tworzeniu i efektywnej promocji jakości;
 • połączenie wiedzy i doświadczenia w systemowym podejściu do jakości;
 • tworzenie łańcucha powiązań integrującego branżę w budowaniu jej wiarygodności.

twórcy

Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.

system

11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje sieć uczestników Systemu QAFP.

zeszyty
branżowe

System QAFP ma charakter multiproduktowy. W zeszytach branżowych dedykowanych poszczególnym sektorom branży mięsnej znajdują się wymagania produkcyjne i jakościowe dla każdego z etapów produkcji.

rozwój

Od początku System QAFP zyskał wsparcie organizacji konsumenckich oraz uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku. Długoletnia strategia dla Systemu przewiduje jego udoskonalanie i rozszerzanie na kolejne produkty.

QAFP - logo

Czym charakteryzuje się System QAFP?

 • obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji „ od pola do stołu”;
 • buduje wiarygodność uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta;
 • jest otwarty na nowych partnerów – każdy, kto spełni określone normy, może do niego przystąpić;
 • jest certyfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta;
 • obejmuje procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP.