Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>

Ideą Systemu QAFP jest budowanie wartości dodanej na wielu poziomach. W długoterminowym ujęciu jest to strategia tworzenia korzyści i trwałej współpracy, co oznacza:

 • zysk,
 • bezpieczeństwo,
 • rozwój prowadzonej działalności.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA W PROGRAMIE

 • Dostosowanie wszystkich procesów do wymagań systemowych QAFP;
 • Prowadzenie systematycznych regularnych zapisów;
 • Coroczne przekazywanie informacji o planach produkcji;
 • Poddawanie się kontroli minimum raz w roku;
 • Wydzielenie przestrzeni produkcyjnej przeznaczonej na produkcję prowadzoną zgodnie z Systemem QAFP;
 • Zapewnienie identyfikowalności na każdym etapie;
 • Stosowanie się do zaleceń zawartych w dokumentach Systemu QAFP.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP!

 1. Zapoznaj się z wymaganiami Systemu QAFP zawartymi w zeszytach branżowych. (kliknij i pobierz).
 2. Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy do Administratora Systemu (kliknij i pobierz).
 3. Podpisz umowę z Jednostką Certyfikującą.
 4. Przejdź proces kontrolny.
 5. Odbierz swój certyfikat.
 6. Podpisz umowę z Administratorem Systemu .
 7. Gratulujemy jesteś uczestnikiem Systemu QAFP.

zostań uczestnikiem
systemu qafp!

czytaj więcej

Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>