Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>

UPEMI partnerem III edycji targów WorldFood Warsaw

Polska jest ważnym europejskim producentem mięsa

Polska jest ważnym europejskim producentem mięsa, w tym liderem w produkcji drobiu. Wyroby pochodzenia zwierzęcego trafiają na coraz odleglejsze rynki tworząc markę mięsa made in Poland.

W 2014 roku Polska wyprodukowała 1,8 mln ton żywca wieprzowego. W tym samym roku wyeksportowaliśmy 625 tysięcy ton mięsa i jego przetworów, zaś import wyniósł 822 tys. ton. Struktura geograficzna eksportu opierała się głównie na krajach Unii Europejskiej, ale mięso wieprzowe wysyłaliśmy również do Hong Kongu, USA czy Chin. Do niedawna ważnym odbiorcą polskiej wieprzowiny była Rosja, jednak w wyniku wprowadzenia embarga utraciliśmy ten rynek. Większość towarów, które wysyłaliśmy do WNP udało się przekierować na rynek UE i Krajów Trzecich, co spowodowało zwiększenie wewnętrznej konkurencji i spadek cen.

 

Jak podkreślają eksperci, w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i zwiększaniu konkurencyjności i rentowności polskiego sektora wieprzowiny znaczenia nabiera podnoszenie jakości mięsa i jego przetworów. Marka wysokiej jakości mięsa i jego przetworów pozwoli skutecznie konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym.

„Certyfikacja produktów mięsnych i uczestnictwo w systemach gwarantowanej jakości, takich jak System QAFP, jest niezbędna we wzmacnianiu pozycji polskiego sektora mięsnego. Zarówno w konkurencji światowej, jak i w walce o polskiego konsumenta. Systemy jakości są przyszłością i szansą dla branży, która dzięki certyfikacji wzmacnia swoją pozycję negocjacyjną w rozmowach handlowych” – przekonuje Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, która jest partnerem III edycji targów WorldFood Warsaw.

Wzrost popytu i produkcji

W 2015 roku na świecie zanotowano wzrost popytu i produkcji wołowiny. Do września minionego roku z Polski wyeksportowano 324 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych. Głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej – Włochy, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Francja czy Wielka Brytania.

Eksperci rynku wołowego uzupełniają, że obecna sytuacja w tym sektorze jest dość trudna. Ceny uzyskiwane przez hodowców są o ok. 20% niższe od średniej UE, brakuje standaryzacji jakościowej, problemem jest również bardzo niskie spożycie krajowe wołowiny, które kształtuje się na poziomie 1,7 kg osobę rocznie.

Niewielka konsumpcja krajowa wymusza na producentach poszukiwanie nowych rynków zbytu, szczególnie wśród krajów azjatyckich czy arabskich.

 

Bez wątpienia spośród całego sektora mięsnego w Polsce na prowadzenie wysunęła się branża drobiarska, a jej wskaźniki produkcyjne i eksportowe wciąż się poprawiają. W 2014 roku produkcja mięsa drobiowego przekroczyła 2 mln ton. Głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej, ale duże znaczenie mają również rynki państw trzecich. Bardzo ważnym polskim partnerem handlowym są Niemcy, którzy rozkochali się między innymi w naszej gęsinie.

Polski sektor mięsny jest atrakcyjny dla zagranicznych partnerów zorientowanych zarówno na eksport, jak i import mięsa i jego przetworów. Należy przy tym podkreślić, iż krajowe zakłady mięsne dzięki unijnemu wsparciu są dziś jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Na wzór państw zachodnich polska branża mięsna się integruje i zaczyna konkurować nie ceną, a najwyższą jakością i wspólną marką.

Udział w targach

Budowaniu jednolitej marki polskiego mięsa oraz nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych służy między innymi udział w biznesowych targach branżowych, takich jak WorldFood Warsaw. Partnerami trzeciej edycji wystawy są między innymi organizacje
z sektora mięsnego – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy czy Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Na wystawców i zwiedzających kolejną edycję targów czekać będzie wiele rozmów i spotkań B2B, a także seminariów i paneli poświęconych perspektywicznym rynkom eksportowym, barierom w handlu zagranicznym czy ryzykom podatkowym.

III edycja targów WorldFood Warsaw już w dniach 19-21 kwietnia 2016. Zapraszamy!

Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>