QAFP przyjazne dla klimatu

W ostatnich miesiącach coraz więcej mówi się i pisze o zmianach klimatycznych i negatywnym wpływie hodowli zwierząt na środowisko. Unijne debaty i mechanizmy walki o środowisko naturalne koncentrują się na procesach redukcji gazów cieplarnianych, czyli obniżeniu ich emisji do atmosfery. UE zapowiada jednocześnie konsekwentne wdrażanie i egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska i podkreśla, że procesy te nie ominą żadnej branży.

Zmiany klimatyczne i wielka światowa dyskusja o wpływie człowieka na środowisko naturalne nie pozostała bez echa w świadomości konsumentów. Nie brakuje głosów w przestrzeni publicznej o negatywnym wpływie produkcji zwierzęcej na klimat i środowisko. Są to jednak często populistyczne hasła i opinie atakujące oraz nawołujące do wykluczenia z diety produktów mięsnych, przy czym merytoryka gubi się tu w gąszczu etycznych wykładni. Nie to jest jednak rozwiązaniem problemu. Każdy konsument ma wolny wybór i należy to uszanować. Jednak jako branża mięsna przetwórcy i hodowcy czują się odpowiedzialni za dochodzenie do jak najniższego poziomu zanieczyszczeń na każdym etapie produkcji zwierzęcej. Dodatkowo pandemia spowodowała, że konsumenci zaczęli poszukiwać produktów prozdrowotnych, bardziej niż dotychczas dbając o zdrowie i odporność. Badania Innova Market Insights, dotyczące trendów w żywności wskazały, że od 2021 r. konsumenci będą poszukiwać marek, które są godne zaufania, produktów autentycznych i dobrych jakościowo. Już dziś 6 na 10 konsumentów czyta etykiety i poszukuje w nich transparentności na temat produktu. Zatem zwiększenie przejrzystości będzie mieć kluczowe znaczenie, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów w zakresie etyki, ochrony środowiska i tzw. „czystej etykiety”.

W praktyce oznacza to zmiany polegające na obniżeniu śladu węglowego w produkcji zwierzęcej oraz podwyższenia warunków dobrostanu. Dziś za emisję gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa (8% w ogólnej skali całego kraju) odpowiedzialne są produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. Wprowadzone zmiany w Systemie zaczną obowiązywać od 2023 roku, jako wymóg bezwzględny. Warto także zauważyć, że dwie organizacje branżowe UPEMI oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) podjęły wspólne działania ukierunkowane na powstanie pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie kalkulatorów emisji gazów cieplarnianych przy produkcji zwierzęcej. Organizacjom zależy aby Polacy mogli kupować mięso, którego produkcja będzie docelowo niemalże neutralna dla klimatu. Kalkulator pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej, redukujących emisje gazów cieplarnianych, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej. Rolnicy korzystający z kalkulatora będą mogli dokonywać takich rozstrzygnięć, które nie tylko ochronią klimat i środowisko, ale równocześnie tymi samymi metodami poprawią dochodowość ich działalności. Celem projektu jest połączenie efektu ekonomicznego i środowiskowego w taki sposób aby sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów w zakresie etyki, ochrony środowiska i tzw. „czystej etykiety”. Kalkulator emisji gazów cieplarnianych (GHG) będzie testowany w ramach dwóch krajowych systemów jakości żywności dedykowanych produkcji mięsnej QAFP(wieprzowina i mięso drobiowe) i QMP (wołowina).