Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>

Podsumowanie kampanii Historia pochodzenia jakości

Pani Jolanta Ciechomska z UPEMI zaprezentowała działania zrealizowane w ramach projektu, następnie Pan Radosław Niemirski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił zasady „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości w ramach PROW 2014-2020”.  Głównym punktem programu był panel dyskusyjny moderowany przez Panią Agnieszkę Różańską – Dyrektor Zarządzającą UPEMI z udziałem ambasadorów kampanii: Panem Wojciechem Pacyną i Grzegorzem Majchrzakiem oraz Prezesem UPEMI Wiesławem Różańskim.

W tracie trwania  panelu wywiązała się żywiołowa dyskusja, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczy –Pan Andrzej Romaniuk- podkreślił znaczenie systemów jakości żywności zarówno na rynku wewnętrznym jak również rynkach eksportowych.

Współtwórca Systemu QAFP prof. Andrzej Pisula zaakcentował, że Systemowe podejście do jakości na każdym etapie produkcji pozwala na dostarczenie konsumentom produktów o wysokich walorach jakościowych i kulinarnych natomiast Pani Justyna Wasilewko z jednostki certyfikującej AgroEko zaznaczyła, że wśród producentów trzody chlewnej świadomość potrzeby certyfikacji jest coraz większa. Miłym akcentem podsumowującym spotkanie była specjalnie przygotowana degustacja z produktami wyprodukowanymi w systemie QAFP.

Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>