Aktualności

Nowe Jednostki Certyfikujące w Systemie QAFP

W związku z ciągłym doskonaleniem i rozwojem Systemu QAFP do Systemu przystąpiły dwie Jednostki Certyfikujące.
Uprawienia do certyfikacji ze strony Administratora Systemu uzyskały następujące podmioty:SGS Polska Sp. z o.o. oraz BioCert Małopolska Sp. z o.o.