Cudze chwalicie swego nie znacie – patriotyzm konsumencki

Pandemia zmieniła postawy konsumenckie. Kupujący większą uwagę zaczęli zwracać na jakość wybieranych artykułów spożywczych, ale również na pochodzenie produktów. W badaniu ARC Rynek i Opinia dla SGGW 39 proc. przyznało, że w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa zwiększyło zakupy żywności, a co piąty Polak częściej niż dotychczas decydował się na zakup żywności wyprodukowanej w Polsce.1

Ale kiedy tak naprawdę można stwierdzić, że wybierane mięso i wędliny są polskie? O czym informuje konsumentów zamieszczony na opakowaniach znak PRODUKT POLSKI, a co oznacza symbol flagi zamieszczona przy mięsie kupowanym na wagę?

Na rynku artykułów rolno-spożywczych można zaobserwować coraz większy udział produktów oznaczonych znakiem PRODUKT POLSKI. Czym się charakteryzują te asortymenty? Dlaczego powinniśmy je wybierać? I co oznacza ten symbol kupujących mięso i wędliny?

Celem ułatwienia promocji krajowych produktów od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania charakterystycznego, biało‑czerwonego oznakowania „PRODUKT POLSKI”.

Przepisy określają kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji: „PRODUKT POLSKI” i stanowią, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski; w przypadku mięsa wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku produktów przetworzonych jak np. wędlin dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Producenci zainteresowani podaniem informacji o spełnianiu powyższych kryteriów – mogą to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „PRODUKT POLSKI” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację. Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148).2

Choć oznaczenie asortymentu znakiem PRODUKT POLSKI jest dobrowolne coraz więcej producentów decyduje się na zastosowanie tego brandu informując konsumentów o kraju pochodzenia co ułatwia wybór produktów i wzmacnia patriotyzm konsumencki.

Zwiększenie świadomości konsumentów nt. pochodzeniu mięsa stało się istotnym elementem budowania patriotyzmu konsumenckiego, dlatego też 30 września 2020 roku3 weszły w życie przepisy dotyczące stosowania flagi kraju pochodzenia mięsa (oprócz dodawanej do tamtej pory informacji o kraju pochodzenia w formie tekstowej).

Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu przepisami informację o państwie pochodzenia mięsa w formie grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu dla mięsa sprzedawanego luzem.

Warto jednak podkreślić, że czasami jednak flaga to za mało, ponieważ w sytuacji gdy prosiak pochodził z Danii, został odchowany w Niemczech, a w Polsce nastąpił ubój w takim przypadku mięso powinno zawierać opis tekstowy „miejsce chowu: Niemcy”, „miejsce uboju: Polska” oraz opis graficzny w postaci dwóch flag: Danii i Polski.

Zatem zamieszenie biało-czerwonej flagi na elemencie wieprzowiny czy drobiu kupowanego luzem nie jest gwarancją, że mamy do czynienia z polskim mięsem.

Systemu flagowego nie stosuje się jeżeli produkt spełnia warunki użycia oznaczenia PRODUKT POLSKI.

Czas pandemii to czas wzmocnienia postawy patriotyzmu konsumenckiego, a dzięki oznaczeniom takim jak PRODUKT POLSKI czy flaga pochodzenia mięsa konsumenci mogą  dokonywać świadomych wyborów.

Wybierajmy zatem świadomie to co dobre i polskie!

W tym szczególnym dla gospodarki czasie krajowi rolnicy, producenci i przedsiębiorcy najbardziej potrzebują wsparcia!

1https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/pandemia-covid-19-wzmocnila-patriotyzm-konsumencki-polakow

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149).