Formularz zgłoszeniowy do systemu QAFP

PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU

 1. Zapoznaj się z wymaganiami Systemu QAFP zawartymi w zeszytach branżowych. (kliknij i pobierz).
 2. Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy do Administratora Systemu (kliknij i pobierz).
 3. Podpisz umowę z Jednostką Certyfikującą.
 4. Przejdź proces kontrolny.
 5. Odbierz swój certyfikat.
 6. Podpisz umowę z Administratorem Systemu .
 7. Gratulujemy jesteś uczestnikiem Systemu QAFP.

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami:

 • Dokumenty potwierdzające status zgłaszającego (NIP, REGON, wypis z rejestru gruntów, mapy z zaznaczonymi działkami ewidencyjnymi i rolnymi, rodzaj uprawy w przypadku gospodarstw rolnych);
 • Plany sytuacyjne budynków inwentarskich, produkcyjnych, magazynów i innych budynków pomocniczych znajdujących się na terenie gospodarstwa lub przedsiębiorstwa;
 • Plany produkcyjne określające wielkość i rodzaj produkcji (w przypadku gospodarstw rolnych: plany produkcji roślinnej, plany produkcji zwierzęcej, plany nawożenia, w tym wykorzystanie nawozów organicznych, sposób składowania nawozowych);
 • Receptury produkcyjne wraz z określeniem wydajności, a w przypadku gospodarstw rolnych szacowaną wielkość plonów oraz szacowaną wielkość produkcji zwierzęcej.
Dokumenty zgłoszeniowe do systemu QAFP

Jednostki Certyfikujące upoważnione do certyfikacji
w zakresie Systemu QAFP

BIOCERT
MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25A,
31-503 Kraków
tel./fax 12 430-36-06

Dorota Kowalewska
tel. 505 027 627

sekretariat@biocert.pl, biocert.pl

Centrum Jakości
AgroEko Sp. z o.o.

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

tel: (22) 884 00 20
tel: 666 338 204

sekretariat@agroeko.com.pl, biuro@agroeko.com.pl, www.agroeko.com.pl

COBICO Sp. z o.o.

ul. Przebieczany 529,
32-020 Wieliczka

tel.: (12) 632 35 71
fax: (12) 416 36 46

cobico@cobico.pl, www.cobico.pl

 

UZUPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTRONICZNY
I ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP!

Zostań uczestnikiem systemu

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami

PLIKI DO POBRANIA