Formularz zostań uczestnikiem systemu

I. DANE PRZEDSIEBIORSTWA LUB GOSPODARSTWA ROLNEGO

II. ADRES

Siedziby

Zakładu/gospodarstwa

Korespondencyjny

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

IV. ZAKRES PRODUKCJI ZGŁASZANEJ DO SYSTEMU QAFP

V. OBIEKT I DZIAŁKI ROLNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU ZGŁASZANEGO PODMIOTU

VI. RODZAJ I WIELKOŚĆ PRODUKCJI ZGŁASZANEJ DO SYSTEMU QAFP

VII. PODZLECANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI DZIAŁAŃ

VIII. TRANSPORT

IX. OPIS PROCESU PRODUKCJI/OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

Możliwość przedstawienia procesu w punktach wraz z podanym przykładem modelowego punktu (np. 1. Przyjęcie towaru)

1

Możliwość dodania skanów z Księgi HACCP
(jpg,png,pdf,doc,docx : 5MB)

X. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

XI. ZAŁĄCZNIKI

(jpg,png,pdf,doc,docx : 5MB)

 

(jpg,png,pdf,doc,docx : 5MB)

 

(jpg,png,pdf,doc,docx : 5MB)

 

(jpg,png,pdf,doc,docx : 5MB)