Hodowla zwierząt w systemie QAFP

Ideą Systemu QAFP jest budowanie wartości dodanej na wielu poziomach.
W długoterminowym ujęciu jest to strategia tworzenia korzyści i trwałej współpracy, co oznacza:

 • zysk,
 • bezpieczeństwo,
 • rozwój prowadzonej działalności.
Idea systemu QAFP - informacje dla hodowcy

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA W PROGRAMIE

 • Przystosowanie lub rozwinięcie hodowli zgodnie z wymaganiami Systemu w zakresie ras i prowadzonych czynności hodowlanych, aż do etapu transportu zwierząt do ubojni;
 • Prowadzenie zapisów oraz dokumentacji niezbędnych do identyfikacji hodowli należącej do Systemu QAFP;
 • Poddawanie się kontroli minimum raz w roku;
 • Coroczne przekazywanie informacji o planach produkcji;
 • Przechowywanie ewidencji produkcji w gospodarstwie, w zakresie m. in. ras, zwierząt przybywających do gospodarstwa i je opuszczających, ich żywienia czy leczenia;
 • Stosowanie się do zaleceń zawartych w dokumentach Systemu QAFP.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP!

 1. Zapoznaj się z wymaganiami Systemu QAFP zawartymi w zeszytach branżowych. (kliknij i pobierz).
 2. Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy do Administratora Systemu (kliknij i pobierz).
 3. Podpisz umowę z Jednostką Certyfikującą.
 4. Przejdź proces kontrolny.
 5. Odbierz swój certyfikat.
 6. Podpisz umowę z Administratorem Systemu .
 7. Gratulujemy jesteś uczestnikiem Systemu QAFP.
obowiązki uczestnika w programie QAFP - hodowca
uczestnictwo w systemie QAFP - hodowca

zostań uczestnikiem
systemu qafp!

czytaj więcej