Polska gęsina podbija USA

Organizacja Chicago Sister Cities International jest zaangażowana w promowanie międzynarodowej kooperacji gospodarczej, turystyki, rozwoju kultury i edukacji we współpracy z miastami i regionami z całego świata. Jednym z przykładów działalności jest organizowanie raz w roku tematycznych obiadów z udziałem zaproszonych delegacji miast i regionów z całego świata. Z Polski do tej pory organizacja zaprosiła jedynie Warszawę oraz województwo pomorskie.

Oprócz uczestnictwa w „Królewskim Obiedzie”, delegacja województwa kujawsko-pomorskiego z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele spotka się w środę z Shufen Zhao, dyrektor programów międzynarodowych Chicagoland Chamber of Commerce. Organizacja zajmuje się promowaniem rozwoju gospodarczego na terenie obszaru metropolitarnego Chigago. Na spotkanie z przedstawicielami województwa przyjadą również z Waszyngtonu dyplomaci z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.

„Królewski Obiad”, którego współorganizatorem jest województwo kujawsko-pomorskie, odbędzie się w czwartek (14 listopada). Jego termin zbiega się z polskim Świętem Niepodległości oraz dniem świętego Marcina, dlatego w menu główna rola przypadła gęsinie. Gośćmi obiadu będą przedstawiciele polonijnych środowisk biznesowych, politycznych i edukacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Wizytą województwa w USA i wprowadzaną przez nas modą na spożywanie gęsiny interesują się media polonijne.

Wizyta w Wilmette to nie jedyny międzynarodowy akcent tegorocznej kampanii. W sierpniu Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej odwiedzili przedstawiciele zagranicznych mediów, którzy zapoznali się z procesem hodowli oraz wyjątkowymi walorami gęsiego mięsa. We wrześniu słynącą z hodowli gęsi Kołudę Wielką (powiat Inowrocławski) odwiedzili zagraniczni dziennikarze, a w ambasadzie polskiej w Berlinie na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym państw afrykańskich serwowane były potrawy z gęsiny. Nasza gęsina była przebojem także na październikowych targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

 

Źródło (tekst i foto) Kujawsko-pomorskie.pl