Aktualności

Diamenty QAFP

Klimatyczne miejsce spotkania, doskonała muzyka z klasycznym saksofonem w tle oraz wspaniałe przekąski i dania z mięsa oraz wędlin QAFP wprawiły uczestników spotkania w dobry nastrój. Niespodzianką wieczoru było wręczenie nagród – Diamentów QAFP dla osób, które wspierały starania i dążenia w dbałości o najwyższe standardy żywności. W ciągu 5 lat istnienia Systemu wiele osób z zaangażowaniem promowało i promuje ideę QAFP. Bez tych wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w słuszność przedsięwzięcia System nie mógłby się rozwijać. Dlatego UPEMI postanowiło uhonorować wyjątkowe osoby wyjątkową statuetką. Diamenty QAFP to ludzie, którzy ten system tworzą, rozwijają i wspierają.

Pierwszą historyczną statuetkę za zaangażowanie w promocję Systemu QAFP oraz wyjątkową dbałość o najwyższe standardy produktów otrzymała Grażyna Prokopiuk – prezes zarządu Zakładów Mięsnych ŁMEAT – ŁUKÓW SA. Druga statuetka powędrowała do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT na ręce Doroty Banaszkiewicz – kierownika działu promocji, za kompleksowe wprowadzenie QAFP i szerzenie idei Systemu wśród przedsiębiorców i konsumentów.

Największym zaskoczeniem jednak była trzecia statuetka - za pomysł, wizję Sytemu QAFP, zaraźliwą wiarę w sukces i powodzenie przedsięwzięcia oraz niestrudzone działania na rzecz rozwoju Systemu. Otrzymał ją człowiek pozytywnie zakręcony, twórca śmiałych planów i idei na przyszłość polskiego sektora mięsnego – prezes UPEMI Wiesław Różański z rąk kobiet QAFP, czyli pań, które na co dzień pracują nad rozwojem Systemu przyczyniając się do jego sukcesów.