Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>

Diamenty QAFP

Pierwszą historyczną statuetkę za zaangażowanie w promocję Systemu QAFP oraz wyjątkową dbałość o najwyższe standardy produktów otrzymała Grażyna Prokopiuk – prezes zarządu Zakładów Mięsnych ŁMEAT – ŁUKÓW SA. Druga statuetka powędrowała do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT na ręce Doroty Banaszkiewicz – kierownika działu promocji, za kompleksowe wprowadzenie QAFP i szerzenie idei Systemu wśród przedsiębiorców i konsumentów.

Największym zaskoczeniem jednak była trzecia statuetka – za pomysł, wizję Sytemu QAFP, zaraźliwą wiarę w sukces i powodzenie przedsięwzięcia oraz niestrudzone działania na rzecz rozwoju Systemu. Otrzymał ją człowiek pozytywnie zakręcony, twórca śmiałych planów i idei na przyszłość polskiego sektora mięsnego – prezes UPEMI Wiesław Różański z rąk kobiet QAFP, czyli pań, które na co dzień pracują nad rozwojem Systemu przyczyniając się do jego sukcesów.

Spotkaj nasz food truck na trasie!
Sprawdź rozkład jazdy >>